Latest News

    श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको श्रमिक आपुर्तिकर्... – more detail श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको बिभिन्न उद्योग प्... – more detail

श्रमिक आपुर्तिकर्ता कम्पनी तथा मुख्य रोजगारदाताहरुलाई श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको अत्यन्त जरुरी सुचना

श्रमिक आपुर्तिकर्ता कम्पनी तथा मुख्य रोजगारदाताहरुलाई अत्यन्त जरुरी सुचना