Latest News

    श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको पुन श्रम स्विकृती... – more detail पुन श्रम स्विकृती सम्बन्धी सुचना – more detail पुन श्रम स्विकृती सम्बन्धी सुचना – more detail श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको सेवा प्रवाह स्थगन... – more detail अरबी भाषा भिषा भएका देशको श्रम स्विकृती सम्बन्धमा... – more detail साउदी अरेबिया प्रवेश सम्बन्धमा सुचना – more detail श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको श्रमिक आपुर्तिकर्... – more detail श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको बिभिन्न उद्योग प्... – more detail

श्रमिक आपुर्तिकर्ता ईजाजत पत्र लिईएका कम्पनीहरुको बिवरण

श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराबाट हालसम्म श्रमिक आपुर्तिकर्ता ईजाजत पत्र लिईएका कम्पनीहरुको बिवरण