Latest News

    श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको श्रमिक आपुर्तिकर्... – more detail श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको बिभिन्न उद्योग प्... – more detail

श्रमिक आपुर्तिकर्ता ईजाजत पत्र लिईएका कम्पनीहरुको बिवरण

श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराबाट हालसम्म श्रमिक आपुर्तिकर्ता ईजाजत पत्र लिईएका कम्पनीहरुको बिवरण