Latest News

    श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको श्रमिक आपुर्तिकर्... – more detail श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको बिभिन्न उद्योग प्... – more detail

सुचना अधिकारी

demo image
श्री छन्द नारायण श्रेष्ठ ९८४६३२३२२४
chhanda.shrestha@nepal.gov.np


Report of Boiler Plant / Pressure Plant

श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराबाट आ.व. २०७५/७६ मा निरीक्षण भएका बोईलर प्लाण्ट तथा प्रेसर भेषल बिवरण