Latest News

    श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको श्रमिक आपुर्तिकर्... – more detail श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको बिभिन्न उद्योग प्... – more detail

श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखरा अन्तर्गत प्रतिष्ठान स्तरको ट्रेड युनियनहरुको विवरण