Latest News

    श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको श्रमिक आपुर्तिकर्... – more detail श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको बिभिन्न उद्योग प्... – more detail

News

Title Publish Date
श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको श्रमिक आपुर्तिकर्ता कम्पनी तथा मुख्य रोजगारदाताहरुलाई अत्यन्त जरुरी सुचना 2020-08-04 View
श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको बिभिन्न उद्योग प्रतिष्ठान तथा रोजगारदाताहरुलाई श्रम अडिट प्रतिवेदन पेश गर्ने बारे जरुरी सुचना 2020-08-04 View
श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखरा अन्तर्गत प्रतिष्ठान स्तरको ट्रेड युनियनहरुको विवरण 2020-07-22 View
यस कार्यालयवाट आ.व. २०७६/७७ चेक जाँच गरिएका प्रेशर भेषल बिवरण 2020-07-15 View
बैदेशिक रोजगार बिभागको अभिलेख अनुसार म्यानपावर कम्पनीका शाखा कार्यालयहरुको बिवरण 2020-03-05 View
Report of Boiler Plant / Pressure Plant 2020-01-03 View
श्रमिक आपुर्तिकर्ता ईजाजत पत्र लिईएका कम्पनीहरुको बिवरण 2020-01-03 View
श्रमिक आपुर्तिकर्ता कम्पनी तथा मुख्य रोजगारदाताहरुलाई श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको अत्यन्त जरुरी सुचना 2019-12-30 View
श्रम अडिट प्रतिवेदन पेश गर्नेबारे श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको सुचना 2019-12-30 View
न्यूनतम पारिश्रमिक रकम सम्बन्धी श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको सुचना 2019-12-30 View