Latest News

    श्रमाधान कल सेन्टर तथा यससंग सम्बन्धित जानकारीमूलक... – more detail "मर्यादित काम, श्रमिकको सम्मान, हाम्रो अभियान" – more detail "समृद्ध नेपालको आधार, सूचना प्रविधि र संचार" – more detail Proactive Disclosure 2080 Kartik - Poush – more detail Proactive Disclosure 2080 Shrawan - Ashoj स्वत प्... – more detail Proactive Disclosure स्वत प्रकाशन सूचनाको हक २०७९... – more detail श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको पुन श्रम स्विकृती... – more detail पुन श्रम स्विकृती सम्बन्धी सुचना – more detail पुन श्रम स्विकृती सम्बन्धी सुचना – more detail श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको सेवा प्रवाह स्थगन... – more detail अरबी भाषा भिषा भएका देशको श्रम स्विकृती सम्बन्धमा... – more detail साउदी अरेबिया प्रवेश सम्बन्धमा सुचना – more detail श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको श्रमिक आपुर्तिकर्... – more detail श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको बिभिन्न उद्योग प्... – more detail

News

Title Publish Date
श्रमाधान कल सेन्टर तथा यससंग सम्बन्धित जानकारीमूलक सामग्रीको QR CODE 2024-05-06 View
"मर्यादित काम, श्रमिकको सम्मान, हाम्रो अभियान" 2024-04-28 View
"समृद्ध नेपालको आधार, सूचना प्रविधि र संचार" 2024-04-24 View
श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको पुन श्रम स्विकृती सम्बन्धी सुचना 2021-08-27 View
पुन श्रम स्विकृती सम्बन्धी सुचना 2021-07-01 View
पुन श्रम स्विकृती सम्बन्धी सुचना 2021-06-10 View
श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको सेवा प्रवाह स्थगन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना 2021-04-27 View
अरबी भाषा भिषा भएका देशको श्रम स्विकृती सम्बन्धमा । 2021-03-29 View
साउदी अरेबिया प्रवेश सम्बन्धमा सुचना 2021-02-22 View
श्रमिक आपुर्ति ईजाजतपत्र खारेजी सम्बन्धी सुचना 2020-12-17 View
त्रैमासिक प्रकाशन २०७७ आषाढ – आश्विन 2020-11-27 View
श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको श्रमिक आपुर्तिकर्ता कम्पनी तथा मुख्य रोजगारदाताहरुलाई अत्यन्त जरुरी सुचना 2020-08-04 View
श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको बिभिन्न उद्योग प्रतिष्ठान तथा रोजगारदाताहरुलाई श्रम अडिट प्रतिवेदन पेश गर्ने बारे जरुरी सुचना 2020-08-04 View
श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखरा अन्तर्गत प्रतिष्ठान स्तरको ट्रेड युनियनहरुको विवरण 2020-07-22 View
यस कार्यालयवाट आ.व. २०७६/७७ चेक जाँच गरिएका प्रेशर भेषल बिवरण 2020-07-15 View