Latest News

    श्रमाधान कल सेन्टर तथा यससंग सम्बन्धित जानकारीमूलक... – more detail "मर्यादित काम, श्रमिकको सम्मान, हाम्रो अभियान" – more detail "समृद्ध नेपालको आधार, सूचना प्रविधि र संचार" – more detail Proactive Disclosure 2080 Kartik - Poush – more detail Proactive Disclosure 2080 Shrawan - Ashoj स्वत प्... – more detail Proactive Disclosure स्वत प्रकाशन सूचनाको हक २०७९... – more detail श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको पुन श्रम स्विकृती... – more detail पुन श्रम स्विकृती सम्बन्धी सुचना – more detail पुन श्रम स्विकृती सम्बन्धी सुचना – more detail श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको सेवा प्रवाह स्थगन... – more detail अरबी भाषा भिषा भएका देशको श्रम स्विकृती सम्बन्धमा... – more detail साउदी अरेबिया प्रवेश सम्बन्धमा सुचना – more detail श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको श्रमिक आपुर्तिकर्... – more detail श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको बिभिन्न उद्योग प्... – more detail

Act, Rules & regulations

Title Publish Date
आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्देशिका, २०५२ 2019-11-27 View
ईट्टा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकको लागी ब्यवसायजन्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ 2019-11-27 View
बैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ 2019-11-27 View
योगदानमा-आधारित-सामाजिक-सुरक्षा-नियमावली-२०७५ 2019-11-27 View
बोनस नियमावली, २०३९ 2019-11-27 View
बाल श्रम ( निषेध र नयमित गर्ने ) नियमावली, २०६२ 2019-11-27 View
ट्रेड-युनियन-नियमावली-२०५० 2019-11-27 View
श्रम नियमावली,२०७५ 2019-11-27 View
वैदेशिक-रोजगार-ऐन-२०६४ 2019-11-27 View
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ 2019-11-27 View
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ 2019-11-27 View
बोनस ऐन, २०३० 2019-11-27 View
बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ 2019-11-27 View
Trade union act, 2049 2019-11-27 View
ईट्टा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकको लागि व्यवसाजन्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सम्वन्धी निर्देशिका, २०७४ 2019-11-21 View