Latest News

    Proactive Disclosure स्वत प्रकाशन सूचनाको हक २०७९... – more detail बैदेशिक रोजगारको पुन श्रम स्विकृती अनलाईन फारम टोक... – more detail श्रम तथा रोजगार कार्याय पोखराको पुन श्रम स्विकृती... – more detail श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको पुन श्रम स्विकृती... – more detail पुन श्रम स्विकृती सम्बन्धी सुचना – more detail पुन श्रम स्विकृती सम्बन्धी सुचना – more detail श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको सेवा प्रवाह स्थगन... – more detail अरबी भाषा भिषा भएका देशको श्रम स्विकृती सम्बन्धमा... – more detail साउदी अरेबिया प्रवेश सम्बन्धमा सुचना – more detail श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको श्रमिक आपुर्तिकर्... – more detail श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको बिभिन्न उद्योग प्... – more detail

News

Title Publish Date
Report of Boiler Plant / Pressure Plant 2020-01-03 View
श्रमिक आपुर्तिकर्ता ईजाजत पत्र लिईएका कम्पनीहरुको बिवरण 2020-01-03 View
श्रमिक आपुर्तिकर्ता कम्पनी तथा मुख्य रोजगारदाताहरुलाई श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको अत्यन्त जरुरी सुचना 2019-12-30 View
श्रम अडिट प्रतिवेदन पेश गर्नेबारे श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको सुचना 2019-12-30 View
न्यूनतम पारिश्रमिक रकम सम्बन्धी श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको सुचना 2019-12-30 View